Polotovarem vozu (hnací hřídel, pohon) je speciální hřídel, pomocí kterého je realizován přenos točivého